Yamaha Rim Interior

Rim Interior Stickers KIT
Yamaha

8x Yamaha Logos8x YZF-R6 Logos8x YZF-R1 Logos8x Fazer Logos8x XJ6 Logos
Logotipo Garganta YAMAHALogotipo Garganta YZF R6Logotipo Garganta YZF R1Logotipo Garganta FAZERLogotipo Garganta XJ6
1290euro1290euro1290euro1290euro1290euro
8x MT-07 Logos8x MT-09 Logos
Logotipo Garganta MT07Logotipo Garganta MT09
1290euro1290euro